Vrouwen in ICT: een win-win situatie!

Het is algemeen geweten dat de ICT-wereld een mannenwereld is. Hoewel het aannemen van vrouwen in ICT, heel wat voordelen met zich kan meebrengen.

Door het aandeel vrouwen in de ICT-sector te vergroten, kan niet alleen het tekort aan personeel beperkt worden, maar kunnen ook nog andere voordelen naar boven komen. ICT vindt men overal en alle hulp is welkom. Daarom is het van belang om te vermijden dat vrouwen ondervertegenwoordigd blijven binnen deze sector.

Vrouwen prikkelen voor ICT begint bij de keuze van een studierichting

Zoals algemeen geweten, is de vraag naar IT’ers nog steeds groter dan het aanbod, als ICT recruiter kan ik dit nogmaals bevestigen. Niettemin worden er in 2020 niet minder dan één miljoen ICT gerelateerde vacatures verwacht in Europa. Deze kunnen niet ingevuld worden door de huidige en potentiële kandidatenmarkt die voor de ICT wereld vandaag de dag grotendeels bestaat uit mannen. Tijd dus om ICT in het daglicht van vrouwen te brengen en dit vanaf het begin bij hun studiekeuze.

Om meer vrouwen warm te maken voor IT moet het probleem al van in het begin aangepakt worden en moeten vrouwen al meer geprikkeld worden voor dergelijke technische studierichtingen. Uit onderzoek binnen de OESO blijkt dat er nergens zo weinig vrouwen ICT studeren als in België. Om vrouwen in een ICT studierichting te sturen moeten zij in eerste instantie, tijdens hun opvoeding, op jonge leeftijd al meer geprikkeld worden door en in contact komen met techniek.

De dag van vandaag gaat het bij ICT niet enkel meer om het puur programmeren, maar komt hier veel meer bij kijken. Het vereist ook creativiteit, netwerken, services verlenen, samenwerken, communiceren,… Competenties waar vrouwen mogelijks sneller warm van worden en dus bij het kiezen van een studierichting al in de kijker moeten gezet worden. Bovendien is een job in ICT interessant, uitdagend en gevarieerd. Er is werkzekerheid én (met de kers op de taart) word je eveneens niet slecht betaald.

Diversiteit in ICT, een boost voor uw organisatie

Doordat enerzijds het tekort van personeel in de ICT-markt deels opgelost kan worden dankzij het aannemen van vrouwelijke medewerkers, kan anderzijds de kwaliteit eveneens geoptimaliseerd worden. Het is namelijk zo dat meer diversiteit zorgt voor slimmere teams en bovendien organisaties meer succesvol kan maken.

Zoals hierboven aangehaald zijn over het algemeen teams die bestaan uit diverse mensen slimmer. Waarom? Omdat simpelweg iemand met andere karaktereigenschappen en denkwijzen ervoor kan zorgen dat je jezelf en je hersenen gaat uitdagen en bijgevolg je prestaties gaat verbeteren.

Alsook de ideeën en gedachtegang van vrouwen en mannen kunnen zeer uiteenlopend zijn, wat op zich een groot voordeel kan hebben bij het ontwikkelen van nieuwe ICT gerelateerde zaken. Teams met voldoende diversiteit zullen feiten vaker gaan onderzoeken en voorzichtiger verwerken, objectiever kunnen oordelen en tenslotte zullen nieuwe ideeën vanuit verschillende perspectieven bekeken worden.

Bovendien is het de dag van vandaag belangrijk om concurrentie aan te gaan. Dankzij het hebben van een divers team, en dus diverse opvattingen en denkpatronen, kunnen bedrijven meer en meer gaan innoveren. Een organisatie kan pas innovatief zijn als men uit de comfortzone stapt en niet blijft samenwerken met mensen die dezelfde achtergrond delen. En let’s face it, welk bedrijf wil nu niet als innovatief erkend worden in deze markt? Kortom, het verrijken van een divers team in uw organisatie is dus een sterke troef.