Privacy Statement

Privacyverklaring

Laatste update: mei 2018

Amandis bv, met geregistreerd bedrijfsadres Grensstraat 7, 1831 Diegem, België en ondernemingsnummer 0480.023.108, is geregistreerd bij het Vlaams Gewest voor particuliere werving en selectie activiteiten onder licentienummer VG.304 / B, voor selectie- en rekruteringsactiviteiten bij het Brussels Gewest onder licentienummer B-AB07.023 en bij het Waalse Gewest onder nummer W.RS.427.

Deze privacyverklaring is ook van toepassing op onze website www.amandis.be, dat wordt beheerd door Amandis cvba (hierna "Amandis" of "wij" genoemd).

Door gebruik te maken van onze diensten en onze website, accepteert u deze privacyverklaring onvoorwaardelijk. We behouden ons het recht voor om ons privacybeleid op elk moment te wijzigen en bevelen u daarom aan om deze privacyverklaring regelmatig te lezen.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) geeft u recht op toegang tot en, indien nodig, het corrigeren van informatie die over u wordt bewaard. U hebt ook het recht om kosteloos om verwijdering van deze informatie te vragen. Hier leggen we uit welke informatie we verzamelen en wat er precies met uw gegevens gebeurt.

Hoe wij uw informatie verzamelen

U verstrekt ons op verschillende manieren informatie, bijvoorbeeld door ons uw curriculum vitae (CV) toe te sturen, met onze consultants te praten, ons e-mails en brieven te sturen en uw gegevens te registreren via onze website. Als gevolg hiervan kan de informatie die wij over u verzamelen uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummers van contactpersonen, kwalificaties, werkstatus, salarisgegevens en uw arbeidsverleden bevatten.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies, dit zijn kleine informatiebestanden die automatisch worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer. Het gebruik van cookies helpt om de website sneller en efficiënter te maken. Een cookie slaat informatie op over specifieke voorkeuren (taalkeuze, gebruikte browser, IP-adres, ...). Cookies stellen de Amandis-website in staat u de volgende keer dat u het bezoekt te herkennen en dit helpt om de service die wij bieden te verbeteren. Met cookies kan Amandis de manier waarop de website wordt gebruikt controleren en analyseren.

U kunt er altijd voor kiezen om geen cookies te accepteren via uw browserinstellingen. Maar als u dit doet, is het mogelijk dat de website of een deel ervan niet langer correct functioneert.

Gebruik van uw informatie

Deze informatie vertegenwoordigt gegevens die relevant en noodzakelijk zijn voor onze wervingsdiensten. Door deze privacyverklaring te lezen en door onze services te gebruiken, stemt u alleen in met het gebruik van uw persoonlijke informatie voor de volgende legitieme doeleinden:

  • uw gegevens afstemmen op actuele vacatures bij klanten van Amandis;
  • het doorsturen van relevante gegevens van uw cv, zoals uw naam, geboortedatum, opleidingsgeschiedenis en kwalificaties, werkervaring, vaardigheden en salarisgegevens aan die cliënten. Wij zullen uw CV niet naar een organisatie sturen zonder uw uitdrukkelijke toestemming;
  • u op de hoogte houden van vacatures die volgens ons van belang kunnen zijn in de nabije toekomst;
  • noodzakelijk contact en verwerking tijdens een wervingsopdracht.

We kunnen ook uw persoonlijke gegevens vrijgeven:

  • wanneer bepaalde wetgevingen en gerechtelijke procedures ons daartoe verplichten;
  • in het kader van onderzoek naar vermoede fraude of illegale activiteiten.

Wij garanderen dat deze informatie op een ethische en wettelijke manier zal worden behandeld.

Hoe lang worden uw persoonlijke gegevens bewaard?

We slaan persoonlijke gegevens op voor zo lang als nodig is om u onze diensten te verlenen of voor andere essentiële doeleinden, zoals het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

Als er gedurende drie jaar geen vorm van contact tussen ons is geweest, zullen we al uw persoonlijke gegevens verwijderen.

Uw recht op toegang en rectificatie

U hebt het recht om toegang te krijgen tot uw informatie. In overeenstemming met de voorschriften voor gegevensbescherming, garanderen wij uw recht op het ontvangen van gegevens over de bewaarde informatie. Als uw informatie onjuist, onvolledig of niet relevant is, kunt u om correctie of verwijdering van deze informatie vragen. U kunt ook op elk gewenst moment vragen om een kopie van uw gegevens te ontvangen.

U kunt dit doen door uw verzoek samen met een kopie van uw identiteitskaart te sturen naar info@amandis.be.

Bovendien, als u op enig moment meent dat een van uw rechten niet is gerespecteerd, kunt u een klacht indienen bij de Belgische Privacy Commissie

Opslag en bescherming van uw informatie

De informatie die u verstrekt, wordt opgeslagen in onze CRM-tool "CARERIX", die door hen wordt beschermd met behulp van codering via SSL-technologie. De database is alleen toegankelijk en wordt gebruikt door ons personeel en alle toegang tot ons computernetwerk en ons databasesysteem is beveiligd met een wachtwoord. We hebben de nodige fysieke, technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om de beveiliging van uw gegevens tegen ongeoorloofde toegang, gebruik of openbaarmaking te waarborgen.

Neem contact met ons op

Als u nog vragen heeft over deze privacyverklaring, wilt u uw rechten uitoefenen of wilt u de gegevens of instellingen die u ons hebt verstrekt wijzigen, neem dan contact met ons op via info@amandis.be of op Grensstraat 7, 1831 Diegem , België.