De freelance revolutie?

De vraag die in het HR-landschap steeds opnieuw opduikt is: ‘Hoe vinden we geschikt talent?’. Wanneer we de scope vernauwen naar technische profielen in de ICT markt, woedt de War for Talent nog sterker. Om oplossingen te vinden die ervoor kunnen zorgen dat het groot aantal vacatures ingevuld geraken, is het belangrijk om rekening te houden met de huidige trends. Aangezien wij bij Amandis dagelijks met Talent Acquisition, meer specifiek in de ICT wereld bezig zijn, zullen we in deze blog linken blootleggen tussen de literatuur en een eigen bevraging bij onze kandidaten.

Flexibiliteit

Figuur 1: Flexing your workforce (Bron: Vlerick, 2021)
Figuur 1: Flexing your workforce (Bron: Vlerick, 2021)

Flexibel werken werd ten gevolge van de coronapandemie de regel. Deze flexibiliteit werd dan ook een strategisch asset die ervoor kan zorgen dat de bedrijven kunnen genieten van een bredere talent pool (Vlerick, 2021). In de whitepaper ‘Flexing your Workforce’ van Vlerick (2021) worden vier strategieën uitgelicht om de workforce meer flexibel te maken. Zoals op de afbeelding weergegeven, bestaat een oplossing eruit om te gaan werken met freelancers. Door gebruik te maken van Gig workers of freelancers, kan men als bedrijf flexibeler omgaan met de businessnoden.

De flexibiliteit gaat over onze landsgrenzen heen. Er moet rekening gehouden worden met The Global Talent Pool. De globalisatie zorgt ervoor dat bedrijven strategieën gaan uitwerken voor een flexibele workforce (Vlerick, 2021). Steeds meer vacatures worden geplaatst door bedrijven buiten België. Gezien de schaarste op de Belgische arbeidsmarkt heeft dit een impact. Echter is de omgekeerde tendens ook zichtbaar. Een kandidaat waar we onlangs mee spraken, gaf aan dat de mogelijkheid om te gaan werken in het buitenland als freelancer er mee voor gezorgd heeft dat hij de overstap durfde te maken. Dit geeft hem het gevoel dat het risico gereduceerd wordt. De digitalisatie en globalisatie zijn dus gunstig voor freelancers.

Overstap naar freelancer

De standaard fulltime arbeidscontracten van onbepaalde duur komen op de helling te staan. Een recent artikel van Statbel (2021) toont aan dat een recordaantal mensen een tweede job uitoefent (5.4% van alle werkenden in september 2021). Volgens experts zou dit ook een gevolg zijn van de coronapandemie. Wij, bij Amandis, merkten eveneens op dat de coronapandemie geen belemmerende factor was om de overstap te maken, maar eerder bevorderend werkte. Uiteraard zijn er verschillende factoren, maar één daarvan is dat mensen zijn gaan reflecteren en meer zingeving zijn gaan zoeken. Een tweede job als freelancer kan ervoor zorgen dat ze hun creativiteit meer kunnen uiten.

Uit onderzoek van AMS en SD Worx in 2018 bleek dat een interessante jobinhoud (69%) en vrijheid in het kiezen van welk werk je doet (68%) de belangrijkste redenen waren om de overstap naar freelancer te maken. Ook bij onze kandidaten waren dit de belangrijkste argumenten. Zo haalde iemand aan dat hij voornamelijk energie haalt uit het opzetten van nieuwe projecten. In een permanente functie werd hij na de uitrol gedwongen naar een onderhoudsrol, waarna hij opnieuw een periode moest wachten vooraleer er een nieuw project kwam. Door zijn nieuwe functie als freelancer heeft hij het gevoel niet meer vast te zitten en zelf zijn eigen richting te kunnen bepalen. Daarnaast gaf iemand aan zich schuldig te voelen ten opzichte van zijn werkgever wanneer de verveling opdook en hij op zoek wou gaan naar een nieuwe uitdaging. De flexibiliteit die een job als freelancer biedt en de impact hiervan op de work-life balans werd ook aangehaald als een motief om de stap te zetten.

Filip Baptist, CEO van Securex, haalde in een interview met NEXTconomy (2021) aan dat hij een opmerkelijke shift ziet bij jonge kenniswerkers. Volgens hem deed deze groep mensen eerst enkele jaren ervaring op door te jobhoppen om zo ook zelfkennis op te doen. Vandaag merkt hij dat deze generatie onmiddellijk de sprong maakt door dit parcours parallel af te leggen. Ze kiezen ervoor om een vaste opdracht aan te gaan en een tweetal dagen per week te werken als freelancer.

Duidelijk efficiëntie, toch nog enige terughoudendheid …

Zowel uit eigen ervaringen als uit onderzoek blijkt dat bedrijven af en toe toch nog aarzelen om met freelancers samen te werken. Uit onderzoek van Antwerp Management School in samenwerking met SD Worx blijkt dat Belgische werkgevers de voorkeur geven aan permanente aanwervingen. Slechts 20% van de openstaande vacatures worden ingevuld door flexibele arbeidskrachten. In onze buurlanden Nederland, Frankrijk en Duitsland en ook in het Verenigd Koninkrijk zet men hier al veel sterker op in. Opmerkelijk is dat de freelancers meewerken in de kern van de organisatie en niet enkel als een optie worden gezien voor perifere taken. Uit het onderzoek blijkt dat de drijfveren om met freelancers te werken uiteenlopend zijn. De voornaamste reden is flexibiliteit (65%) en de tweede reden is dat mensen met een specifieke expertise moeilijk te vinden zijn op de arbeidsmarkt (63%) (AMS, 2021). Onze freelancers gaven ook aan een verandering in attitude t.o.v.  freelancers bij bedrijven op te merken. Zo werd aangehaald dat interne medewerkers en freelancers soms anders behandeld werden op vlak van bijvoorbeeld thuiswerk. Freelancers moesten aanwezig zijn omdat men daar meer controle op wou. Hij merkt op dat dit nu gelijk wordt gesteld.

Aangezien we uit ervaring weten dat een permanente aanwerving van een IT-profiel soms enkele maanden in beslag kan nemen, is het interessant om de urgentie van de vacature af te zwakken door tijdelijk een freelancer in dienst te nemen. Bij Amandis kiezen we er dus voor om beide diensten aan te bieden om zo aan de noden van onze klanten tegemoet te komen.

Bronnen

https://blog.antwerpmanagementschool.be/nl/structureel-inzetten-op-flexibel-talent?__hstc=15924201.4afafb2c98bed11bfe231e47c01b06d2.1637319912392.1637319912392.1637319912392.1&__hssc=15924201.3.1637319912393&__hsfp=2730797376&hsutk=4afafb2c98bed11bfe231e47c01b06d2&contentType=listing-page

https://statbel.fgov.be/nl/themas/datalab/maandelijkse-cijfers-over-de-arbeidsmarkt

https://www.nextconomy.be/2021/11/filip-baptist-ceo-van-securex-een-bedrijf-krijgt-al-zijn-arbeidsrelaties-niet-meer-in-een-vast-standaardcontract-geregeld/

https://www.nextconomy.be/2021/11/flexing-your-workforce-2/

https://dam.vlerick.com/m/5e921dbd14110717/original/Flexing-your-workforce.pdf