Heeft u uw carrièredoelen voor 2019 al opgesteld?

Een start van een nieuw jaar gaat traditioneel gepaard met het opstellen van voornemens. Ook op carrièrevlak worden nieuwe voornemens ontwikkeld. Deze doelstellingen geven namelijk richting aan uw carrière en kan de dagelijkse sleur doorbreken. Echter vormt het een uitdaging om de vooropgestelde voornemens te realiseren. Op 17 januari is het namelijk “Ditch Your New Year’s Resolutions Day”, de dag waarop mensen hun voornemens voor dat jaar laten varen. Daarom worden er enkele tips meegegeven om de vooropgestelde carrière doelstellingen te behalen door middel van een SMART-checklist.

Opstellen van carrière doelstellingen

De opmaak van carrière doelstellingen start met het identificeren van het doel. Wat wil u het komende jaar bereiken in uw carrière? Wanneer u een bepaald doel voor ogen heeft, dient deze doelstelling SMART te worden opgesteld om de haalbaarheid te waarborgen. Dit gebeurt in 5 stappen:

1. Specifiek

Wanneer er een doel wordt vooropgesteld, is het belangrijk om dit zo specifiek mogelijk te gaan definiëren en afbakenen. Nog te vaak worden er algemene doelstellingen opgesteld zoals “promotie krijgen” of “een goede job vinden”. Een doelstelling wordt specifiek wanneer de richting duidelijk wordt zoals “een rol opnemen als teamlead van een groep van een 10-tal personen”.

2. Meetbaar

Na het omkaderen van de doelstelling, dient er een manier te worden uitgewerkt om dit effectief te gaan bereiken. Hiervoor kunnen bepaalde systemen, methoden of procedures een oplossing bieden om te bepalen wanneer de vooropgestelde doelstelling is bereikt. Hiervoor kunnen tussentijdse evaluatiepunten een optie vormen.

3. Aanvaardbaar

In deze derde stap wordt er gekeken naar het aantal middelen dat voorhanden is om de vooropgestelde doelstelling te bereiken. Hoeveel tijd, geld en andere middelen kunnen worden vrijgemaakt om de realisatie te gaan ondersteunen? Wanneer een teamlead bijvoorbeeld wil doorgroeien binnen het bedrijf, heeft een doelstelling betrekking op een team. Elk lid moet dan bereid zijn om de nodige inspanningen te leveren.

4. Realistisch

Bij het opstellen van doelstellingen valt of staat de haalbaarheid afhankelijk van hoe realistisch deze is opgesteld. Hierbij is het belangrijk een goed evenwicht te vinden. De doelstelling moet voldoende uitdaging bieden, maar ook nog altijd haalbaar zijn.

5. Tijdsgebonden

Een deadline biedt een richtlijn voor het behalen van de doelstellingen. Ook tussentijdse deadlines kunnen meer feedbackmomenten en zelfreflectie generen. Daarnaast zorgt een deadline voor meer productiviteit waardoor de doelstellingen sneller worden bereikt.

Ondersteuning van het Amandis-team

Door het hanteren van deze tips kent uw carrière een gecontroleerde en sterke groei. Vanuit het Amandis-team staan wij u dan ook graag bij in uw zoektocht naar een gepaste job die aansluit bij deze doelstellingen. Neem daarom zeker een kijkje op onze website of contacteer onze medewerkers en samen kunnen wij uw carrièredoelstellingen voor 2019 realiseren.

Prettige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar gewenst!